RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Andrena fulva  (Müller, 1766)

flammesandbie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er på ekspansjon og er nylig (2013) påvist i Norge.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %