RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nomada integra  Brullé, 1832

slåttevepsebie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er kun påvist en gang i Norge i Halden for svært lenge siden. Den er snylter på Andrena humilis som også trolig har forsvunnet fra Norge. Denne har derfor høyst sannsynlig forsvunnet fra Norge for lang tid tilbake.