RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pseudomalus auratus  (Linnaeus, 1758)

metallkulegullveps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC