RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Heterocordylus tumidicornis  (Herrich-Schaeffer, 1835)

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbmunner

Arten er kun funnet en gang i Norge på Hvaler. Kunnskapen om arten status i Norge er for dårlig til å vurdere utdøelsesrisko.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent