RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Diaphana minuta  Brown, 1827

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Vanlig langs hele kysten. Tidligere blandet sammen med Diaphana globosa og Diaphana hiemalis.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC