RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aconitum septentrionale  (Koelle) Korsh.

tyrihjelm

Vurdert under navnet
Aconitum lycoctonum septentrionale

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC