RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Viola tricolor  L.

stemorsblom

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Hoveddelen av det norske materialet av stemorsblom Viola tricolor hører til den ettårige bakkestemorsblom ssp. tricolor, som er vanlig og trygg (LC). Sandstemorsblom ssp. curtisii er en flerårig og morfologisk nokså forskjellig sandstrandrase, nokså nylig påvist i Norge, se vurderingen av denne.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC