RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gentianella campestris  (L.) Börner

bakkesøte

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
2,0
Gjeldende kriterier
A4(a,c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Bakkesøte Gentianella campestris vurderes som nær truet (NT), liksom rasene engbakkesøte ssp. campestris og fjellbakkesøte ssp. islandica (se disse). Dette er en oppgradering fra trygg i forrige rødliste, på grunn av rapportert mer tilbakegang enn tidligere antatt. Disse to rasene er rapportert fra Norge, men er ikke blitt skilt i herbariemateriale og opplysninger. De gis en felles vurdering. For sesongraser, se kommentar under eng- og fjellbakkesøte. Den tredje rasen, østersjøsøte ssp. baltica, regner vi med at er utdødd i Norge (RE).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
  • Fjæresonesystemer
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)