RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Vicia sepium  L.

gjerdevikke

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Gjerdevikke Vicia sepium vurderes som en fremmed art kommet inn med jordbruk før år 1800 og som trygg (LC). Arten har to nordiske underarter, sørlig gjerdevikke ssp. sepium og nordlig gjerdevikke ssp. montana, se Hämet-Ahti (1970). Begge underartene forekommer i norsk materiale, men arten er ikke revidert for Norge. Begge synes å være ganske vanlige og med stor sannsynlighet trygge, liksom arten.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Hämet-Ahti, L. 1970. Taxonomy of Vicia sepium L. (Leguminosae) in Finland. Ann. Bot. Fenn. 7: 170-176