RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lathyrus pratensis  L.

gulflatbelg

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Gulflatbelg Lathyrus pratensis vurderes som trygg (LC). Arten er trolig kommet inn med tidlig jordbruk og etablert i norsk natur godt før år 1800. Den er meget vanlig og i spredning i større deler av landet.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC