Cryophytum nodiflorum  (L.) N.E.Br.

krystallblad

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge