RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Myosotis arvensis  (L.) Hill

åkerforglemmegei

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Åkerforglemmegei Myosotis arvensis vurderes som trygg (LC). Den er trolig kommet inn med tidlig jordbruk, men har vært etablert i norsk natur lenge før år 1800.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC