RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Achillea ptarmica  L.

nyseryllik

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Nyseryllik Achillea ptarmica er innført i Norge, men høyst trolig etablert i norsk natur før år 1800. Den er vanlig, ekspanderer i nord og mot fjellet, og er helt trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC