Bakkebåndbie.

Bakkebåndbie er en av våre aller mest sjeldne og mest truete biearter. Den er kun kjent fra én lokalitet i Buskerud, der den flyr i kalkrike tørrbakker. De overvintrende hunnene kommer ut i juni og besøker gjerne hårsvever, mens sommergenerasjonen er knyttet til fagerknoppurt.

Bakkebåndbie Halictus eurygnathus Blüthgen, 1930
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.