Tundrametallibelle.

Tundrametallibelle er en mørk glanslibelle som hos oss kun er funnet lengst øst i Finnmark. Dette er Europas nordligste øyenstikker, og en art vi vet lite om.

Tundrametallibelle Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.