Tyskveps.

Tyskveps er lett å kjenne igjen på de distinkte gule bakkroppstegningene og de tre små mørke flekkene på munnskjoldet. Arten er vanlig i urbane strøk i sørlige og lavereliggende deler av landet. Den kan som jordvepsen opptre i store mengder om ettersommeren og høsten. 

Tyskveps Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.