Tysk rovflue.

Tysk rovflue Pamponerus germanicus er en av våre største rovfluer. Arten er meget karakteristisk med mørke vingetegninger på de ytterste delene av vingene. Dette er et kraftig rovdyr som angriper store byttedyr som skarabider (Scarabaeidae) og robuste planteveps (Symphyta). Arten er i dag knyttet til sandområder langs kysten i sørøstre deler av Norge.

Tysk rovflue Pamponerus germanicus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.