Spydblåvannymfe.
  • Spydblåvannymfe. Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

En av våre vanligste små blå vannymfer. Finnes ved næringsfattig vann i det meste av landet.

Spydblåvannymfe Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.