Vepser.

Vepsene utgjør den nest største insektordenen, og kan forventes å være den største når også ubeskrevne arter regnes med.

Vepser Hymenoptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo