Alke.

Alke er, sammen med teist, den av våre alkefugler som lever mest kryptisk i hekketiden. Alkene hekker skjult i fuglefjellet og skilles fra lomvi og polarlomvi blant annet på sitt høye flattrykte svarte nebb med hvite tverrstriper.

Alke Alca torda Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Jan Ove Gjershaug | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.