Veggpanserbie.

Veggpanserbie er ikke uvanlig på lokaliteter med vertsarten veggbie Heriades truncorum som hekker i soleksponerte døde trær og særlig gamle, ubehandlede tømmervegger. Det er en god del spredte funn av arten på Østlandet. Veggpanserbie er den minste av våre Stelis-arter, og den er helmørk i farge.

Veggpanserbie Stelis breviuscula (Nylander, 1848)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.