Strandmurerbie.

Strandmurerbie er knyttet til sandstrender langs kysten og er kun kjent fra Jærstrendene, Lista og Jomfruland i Norge. Arten er aktiv i mai og hekker nede i sanda på åpne sandflater. Den besøker ulike planter, som sandvier og løvetann. Hannene har karakteristisk fargemønster, mens hunnene (bildet) er røde og svarte.

Strandmurerbie Osmia maritima Friese, 1885
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.