Vårvepsebie.

Vårvepsebie er en av de vanligste vårartene av vepsebier, og den finnes trolig over hele landet. Arten parasitterer på vårsandbie Andrena clarkella. Vårvepsebie er vanskelig å skille fra panzeri-gruppen, men den har helmørkt første antenneledd, er noe større og litt mer behåret bakerst på mellomkroppen (propodeum).

Vårvepsebie Nomada leucophthalma (Kirby, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.