Øyenstikkere Odonata

  • | Hallvard Elven

Øyenstikkerne omfatter noen av de største insektene i norsk natur. Alle artene er rovlevende, og alle er tilknyttet ferskvannsmiljøer.

Øyenstikkere Odonata
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi