Markgjøkhumle.

Markgjøkhumle er en liten og relativt vanlig art som tilhører gruppen av gjøkhumler med gult kragebånd og hvit bakstuss. Den er sosialparasitt på markhumle og følger i Norge verten i hele sitt utbredelsesområde. Arten er særlig vanskelig å skille fra tregjøkhumle.

Markgjøkhumle Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.