Bekkemuslingkreps.

Slekten Potamocypris omfatter flere arter som i profil er ganske like, og som kan være vanskelige å bestemme også under mikroskopet. Skallene er vanligvis mer eller mindre grønnfarget, og påfallende høye over ryggen. Sett ovenfra er de relativt smale. Den vanligste arten er bekkemuslingkreps.

Bekkemuslingkreps Potamocypris pallida Alm, 1914
| Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.