Lundvedbie.

Lundvedbie er en vedlevende art som finnes i indre dalstrøk på Østlandet og indre fjordstrøk på Vestlandet. Den hekker gjerne i gamle ubehandlete tømmervegger eller i soleksponert død ved. Den besøker ulike blomster, men særlig kurvplanter. Hunnen har en opphøyd knute på siste bukledd.

Lundvedbie Hoplitis tuberculata (Nylander, 1848)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.