Strihårmuslingkreps.

Strihårmuslingkreps er den vanligste representanten av slekten Pseudocandona. Den finnes i mange innsjøer og tjern, men sjeldent i større tettheter. Sikker bestemmelse krever preparering, og da er det særlig formen på ett av hårene ytterst på rensebeinet man må se etter.

Strihårmuslingkreps Pseudocandona rostrata (Brady & Norman, 1889)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.