Engbåndbie.

Engbåndbie er en vanlig art med vid utbredelse. Den er mest vanlig i varme tørrbakker, men også i andre mindre varmekrevende naturtyper. Arten besøker mange ulike blomster, og særlig kurvplanter. Engbåndbie er en grønnmetallisk art, der hannene har gule bein.

Engbåndbie Seladonia tumulorum (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.