Fjellhumle.

Fjellhumle er en stor art som forekommer i fjellbjørkeskogen og over tregrensa. Den har et karakteristisk fargemønster med varmt gulbrune fargebånd. Melanistiske individer er vanlige, og disse er svarte med skittenhvit til rød bakstuss og kan minne om tyvhumle.

Fjellhumle Bombus balteatus Dahlbom, 1832
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.