Gullvepser.

Gullvepser, med sine skinnende og metalliske farger, er blant de vakreste insektene som finnes. De er utpregete solskinnsdyr og lever som spesialiserte snyltere på andre vepser. Mangfoldet av gullveps i Norge er helt nylig kartlagt og det finnes 40 arter hos oss.

Gullvepser Chrysididae
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning