Tolvprikket marihøne.

Tolvprikket marihøne er nylig funnet i Norge i indre Sogn hvor den er relativt tallrik. Det er usikkert om arten er introdusert til landet som blindpassasjer eller om den har kommet naturlig til Norge. Arten er ikke et rovdyr som de fleste andre marihøner, men lever av meldugg på blader av løvtrær.

Tolvprikket marihøne Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.