Sjøhare.

Sjøharen er en rødbrun art naken snegle, men den er ikke en nakensnegle fordi den spiser på alger og har et internt skall under huden på ryggsiden. Sjøharer er lette å kjenne igjen fordi de har vingelignende utvekster på ryggen. De kan sprute ut et blålilla blekk for å skremme vekk rovdyr.

Sjøhare Aplysia punctata (Cuvier, 1803)
Creative Commons Attribution | Torkild Bakken | Jussi Evertsen | NTNU Vitenskapsmuseet | Christian Skauge
Kart. Utbredelse i Norge.