Grov nattfiol.

Om ein finn nattfiol som ikkje angar like godt som ein hugsar frå før, og som ikkje har så reint kremkvite blomar som ein hugsar, så har ein truleg funne grov nattfiol. Arten er nokså vanleg i store delar av Sør-Noreg og blir ofte forveksla med nattfiol.

Grov nattfiol Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.