Fjellhvitkurle.

Fjellkvitkurle er ikkje ein prangande plante, men han har sine fortrinn. Fleire gonger har vi merka han, før vi har sett han, på grunn av den sterke honninglukta. I seterstrøk i Midt-Noreg var det vanleg å plukke inn små bukettar av engbrudespore Gymnadenia conopsea og fjellkvitkurle, av di dei blømer samstundes og begge har ein fin ange.

Fjellhvitkurle Pseudorchis straminea (Fernald) Soják
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.