Fjellbekkeblom.

Fjellsoleihov er den vanlege underarten av soleihov på fuktige stader i fjellskogen og fjellet over det meste av landet. Han er truleg òg utbreidd i låglandet langsmed kysten frå Vestlandet til Finnmark.

Fjellbekkeblom Caltha palustris subsp. radicans (T.F.Forst.) Syme
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.