Dvergsoleie.

Dvergsoleie er vår minste soleie og er ein lågvaksen, heimleg plante som veks i snøleie i fjellet over det meste av landet. Arten går heilt opp til 2230 moh. i Jotunheimen! Han har små, lysgule blomar og langskafta, djupt handflika blad.

Dvergsoleie Ranunculus pygmaeus Wahlenb.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.