Nebbmunner.

Nebbmunnene utgjør en av de største insektordnene, og er den største av de hemimetabole insektordenene. Nebbmunnene er en svært variert orden som omfatter tre meget ulike hovedgrupper: teger, sikader og plantelus. Felles for alle er at fødeopptaket skjer gjennom en leddelt, nebbformet sugemunn (rostrum), og at munnpalpene er helt fraværende.

Nebbmunner Hemiptera Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo