F4-C-8 Svært kalkrike og klare små grunne vannmasser uten fisk. F4 Ikke-lagdelte (polymiktiske) naturlig fisketomme vannmasser.
F4 Ikke-lagdelte (polymiktiske) naturlig fisketomme vannmasser