O3-C-3 Kalkrik bunn i svak kilde. O3 Ferskvannskildebunn.