L1-C-2 Svært kalkfattig og eksponert fast strandkant-innsjøbunn. L1 Eufotisk fast innsjøbunn.