L1-C-5 Noe kalkfattig og eksponert fast strandkant-innsjøbunn. L1 Eufotisk fast innsjøbunn.