Flammekorallsopp.

Det fins to arter i flammekorallsopp-gruppen i Norge, og begge er karakteristiske med sine små og hule fruktlegemer, lakserosa kjøtt og greiner i fersk tilstand, og med sine gule greinspisser som står i kontrast til fargen videre nedover greinene.

Nedenfor beskrives og omtales den vanligst forekommende norske arten, kalt «norsk flammekorallsopp», Ramaria ignicolor «barskogsart» (Ramaria ignicolor "coniferous") eller Ramaria ignicolor «Norge».

Flammekorallsopp Ramaria ignicolor Corner
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.