Vandredvergfly.

Vandredvergfly er en liten sommerfugl med brunmarmorerte vinger. Arten opptrer som migrant i Nord-Europa og ble funnet i Norge for første gang i 2019. Larven lever på kuletistel og andre kurvplanter.

Vandredvergfly Eublemma parva (Hübner, 1808)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.