Vårfluer: Agrypnia picta.

Agrypnia picta er en middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger. Arten er funnet spredt over det meste av landet. Larven lever blant vannplanter i dammer i myrområder. Den bygger et portabelt hus av relativt store biter av plantemateriale.

Agrypnia picta Kolenati, 1848
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.