Kongevedveps.

Kongevedveps ble funnet noen få ganger i Norge før 1900, men må nå regnes som forsvunnet fra landet. Dette er den største blant vedvepsene og er knyttet til gammelt kulturlandskap og skogkanter med gamle trær. Larvene fôres utelukkende med bladbillelarver av slekta Chrysomela

Kongevedveps Symmorphus murarius (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.