Fløyelslundmose.

Fløyelslundmose er en nokså vanlig art som trives på forstyrret, noe mineralrik jord i skogmiljøer. Den har nokså tydelig ensidig bøyde blad, om man sammenligner med andre lundmoser og kan gjenkjennes på sitt noe lodne uttrykk.

Fløyelslundmose Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.