Furumurerveps.

Furumurerveps er en sjelden art i Norge, som er knyttet til sanddominerte furuskoger i lavlandet på Østlandet. Den bygger reir i galler av kvaevikler på greiner av unge furutrær. Arten er forholdsvis langstrakt og har mørke bein, men er vanskelig å skille fra nærstående arter.

Furumurerveps Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg, 1844)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.