Stjertand.

I Norge hekker stjertanda fåtallig og spredt over hele landet, men er vanligst i Nord-Norge. Den foretrekker grunne og næringsrike innsjøer, grunne elver og myrdammer. Hannen i praktdrakt er lett gjenkjennelig, mens hunnen har en mer anonym fjærdrakt. De fleste stjertender overvintrer trolig i Vest-Afrika. Planteføde er hovednæringen, men stjertanda spiser også en del smådyr.

Stjertand Anas acuta Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.