Kortnebbgås.

Kortnebbgåsa hekker på Svalbard, Island og Grønland og kan derfor klassifiseres som en arktisk art. Fuglene som hekker på Svalbard trekker gjennom Norge på høst- og vårtrekk og raster i store antall blant annet i indre deler av Trondheimsfjorden og i Vesterålen.

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Baillon, 1834
Creative Commons Attribution | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.